Tasarruf Metre
Firma: Makine No:
E-Posta: Makine Marka:
Yetkili Kişi: Kilitleme Tonaji:
Tarih: 15 / 11 / 18 Vida Çapı:
Makine Enerji Kullanımı
Resistans Bilgileri bölge 1
(Besleme)
bölge 2 bölge 3 bölge 4 bölge 5 bölge 6 bölge 7 bölge 8 bölge 9 Toplam
Rezistans kW/Bölge: P1= 0
Yaklaşık % devreye girme: C= 0%
Tahmini kW güç kullanımı:
(P2 = P1 x C)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 P2= 0
Rejim halindeki bir makinede rezistanslarin devrede olma orani ortalama %30 dur
Temel Enerji Tasarrufu
Üretim Zamanı: T = saat/gün x gün/hafta x hafta/yıl =0 saat/yıl
Kovan ısıtma enerji kullanımı: E = P2 x T =0 kWh/yıl
Temel enerji tasarrufu: S = E x €/kW-saat x %(R)
(R = tasarruf oranı genelde %40 ile %60 arasıdır - (Tablo 1) bakiniz)
=0 €/yıl
Yıllık Enerji Tasarrufu: S x (tavsiye edilen enerji fiyat artışı 1.10/yıl dır) =0 €/yıl
Verim Artışı
Yıllık Verim Artışı: T  x M €/saat   x % =0€/yıl
    (M = makine işletme maliyeti/saat) (Envest Verim Artşı)  
Envest eşit ısı dağılımı sağlayarak verimi %2 ye kadar arttırır. (fireyi azaltır, parça ağırlığını azaltır, çevrim suresini düşürür, vb.)
Devreye Alma Tasarrufu
Devreye alma bedeli: C1= / hafta x saat / d.alma x M =0€/yıl
Devreye Alma Tasarrufu: C1 x % (Devreye alma süresinde kısalma) 0€/yıl
Envest devreye alma süresini %50 ye kadar kısaltır
Toplam Tasarruf
Toplam Tasarruf : Enerji Tasarrufu   x   Verimlilik Artışı   x   Devreye Alma Tasarrufu =0€/yıl
Geri Ödeme
Geri Ödeme: (Envest Bedeli) / 0(Toplam Tasarruf) =0 ay